REKOMENDACJE
REKOMENDACJE


JĘZYKI OBCE KLUCZEM ROZWOJU ZAWODOWEGO

O PROJEKCIE

Projekt „Języki obce kluczem rozwoju zawodowego” realizowany jest przez firmę House of English Ewelina Gawlik-Olszewska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu wynosi 789 167,85 PLN w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 710 251,06 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021.

Celem projektu jest nabycie kompetencji w obszarze znajomości języków obcych i otrzymanie stosownego zaświadczenia przez 276 osób w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego poprzez objęcie wsparciem w postaci szkoleń językowych – język angielski, język niemiecki, język francuski.

Szkolenia realizowane będą w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU
UL. TARNOWSKICH 13,
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
TEL. +48 794 770 170
office@houseofenglish.com.pl