REKOMENDACJE
REKOMENDACJE


JĘZYKI OBCE KLUCZEM ROZWOJU ZAWODOWEGO

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, które:
- zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa podkarpackiego, a zwłaszcza w powiatach: ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, dębicki, rzeszowski,
- z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji lub kwalifikacji językowych,
- posiadają lukę kompetencyjną.

Projekt adresowany jest w szczególności do osób:
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie na poziomie ISCED 3),
- w wieku 50 lat i więcej,
- osób niepełnosprawnych,
- rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest całkowicie bezpłatne.
Każdy uczestnik może wziąć udział w szkoleniu z jednego, wybranego języka na jednym, wybranym poziomie.

Uczestnik otrzyma:
- szkolenie językowe (język angielski, niemiecki lub francuski) na różnych poziomach,
- możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje językowe,
- materiały szkoleniowe (podręczniki).

KONTAKT

BIURO PROJEKTU
UL. TARNOWSKICH 13,
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
TEL. +48 794 770 170
office@houseofenglish.com.pl