REKOMENDACJE
REKOMENDACJE

House of English dla młodzieży

58% naszych kursantów to młodzież
Ponad 80 000 przeprowadzonych lekcji
z młodzieżą
Ponad 100 osób rocznie przygotowuje się do egzaminów maturalnych
Ponad 150 osób zdało egzamin międzynarodowyZajęcia dla nastolatków opieramy o ich zainteresowania. Naszym celem jest przygotowanie ich do swobodnego mówienia. Stawiamy również na poprawność, rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego a także pisanie. Kursy TEENS na każdym ich etapie zawierają elementy egzaminu ósmoklasisty. Dla uczniów potrzebujących gruntownych powtórek przed egzaminem mamy kurs TEENS EXAM – powtórki i utrwalenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się w grupach STANDARD, których celem jest przygotowanie ich do swobodnego używania języka obcego i zdania egzaminu maturalnego, jak również międzynarodowego.